Voorwaarden

Prijzen
Vermelde prijzen voor onze online producten en diensten zijn in euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten of andere onvolkomenheden. Speak art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. 

Duur toegang
Na betaling heb je 6 maanden toegang tot de aangeschafte masterclass.

Bedenktijd
Op onze online producten en diensten is geen bedenktijd van toepassing. Door de aankoop van een van onze online producten en diensten met betaling af te ronden zie je daarvan af.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van onze producten en diensten berusten bij Speak art. Niets van onze website mag zonder toestemming van Speak art worden vermenigvuldigd of verspreid.

Gegevens
Sommige gegevens, zoals je naam en e-mailadres bewaren we. Je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden niet verstrekt aan derden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Meer informatie daarover op de pagina Privacy.

Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en op deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.